YÖK, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

YÖK, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016
16 Nisan 2016 tarihinde eklendi, 320 kez okundu.
Reklam

YÖK, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016 , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı KPSS 3 puan türünden en az 70 almış , yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen sınavlardan puan almış olan adaylardan 4 adet uzman alımı yapılacaktır. Aşağıdaki formu doldurum gerekli evrakları tamamladığınızda en yüksek puan alandan aşağı bir sıralama yapılacak ve belirli sayıdaki adaylar sözlü mülakata çağıralacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN (4 kişi)

a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin lisans programlarından mezun olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) İngilizce dilinden KPDS, YDS’den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden en az (B) düzeyinde puan almış olmak.

d) Eş zamanlı çeviri yapabilecek düzeyde yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine sahip olmak.

II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi

3. KPSS sonuç belgesi

4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 1 06539 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu veya kargo ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2014 KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları, deneyim istenen pozisyonlar için belirtilen alanla ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü mülakat sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

a) Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

b) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

TC KİMLİK NO ADAY NO ASKERL [K DURUMU Fotoğraf
ADI YAPILDIYSAŞEKLİ YAPILMADIYSASEBEBİ
SOYADI
BABA ADI DOĞUM YERİ YED.SUBAY TECİL
ANA ADI DOĞUM TARİHİ
CİNSİYETİ TASHİH VAR İSE TARİHİ ER MUAF
MEDENİ HALİ NUF. KAYITLI OL. YER
ÖĞRENİM DURUMU
OKULLAR MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇIK ADI BÖLÜMÜ YERİ MEZUNİYETYILI SÜRESİ
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
KPSS PUANI VE YILIYABANCI DİL

KPDS PUANI VE YILI MUADİLİ PUAN VE YILI

GÖREV YERİ UNVANI BAŞLAMATARİHİ AYRILMATARİHİ AYRILIŞ NEDENİ
EMEKLİ SİCİL NO: SSK NO: BAĞ-KUR NO:
YAZIŞMA ADRESİ: İş bu sözleşmeli personel pozisyonu için başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. / /2016
TELEFON EV: İŞ:
GSM: DİĞER
FORMU İNCELEYENİN:
ADI SOYADI:
TARİH VE İMZA:

Form, müracaatta bulunanlar tarafından doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

YÖK, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016 Aklınıza takılan bişey olursa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git