Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2016

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2016
6 Mart 2016 tarihinde eklendi, 301 kez okundu.
Reklam

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2016 ,

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırma Genel Müdürlüğü sağlık sisteminin sağlamlaştırması ve desteklenmesi projesi kapsamında personel alımı yapıyor.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra No İhale No İşin Adı
3 SAGEM/2015/CS/E.2.1.1.1/IC/3 Ölçme Değerlendirme Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 13.01.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.01.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

 1. Proje kapsamında yürütülecek eğitim, çalıştay vb. faaliyetler sonucunda USES sistemine entegre edilmesine karar verilen eğitim içeriklerinin belirlenen kriterlere uygun yüksek kalitede sınav uygulamalarının hazırlanması,
 2. Proje kapsamında hazırlanması planlanan eğitim yönetim sayfası için istenen indikatörlerin belirlenmesinde ilgili konu uzmanı ile istatistiki analiz çalışmalarında görev almak,
 3. USES kapsamında bulunan ve/veya sisteme yeni entegre edilecek tüm içeriklerin akreditasyon ve kredilendirme sürecinde beklendik kriterlere uygun sınav sorularının hazırlanması için ilgili konu uzmanları ile birlikte görev almak, bilgi ve deneyim paylaşmak, bu doğrultuda sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,
 4. Eğitim programlarına katılım sağlayacak olan personelin bir konuyu öğrenmeye ne kadar hazırlıklı oldukları konusunda gerekli araştırma ve anket çalışmalarını yürütmek.
 5. Öğretilmesi planlanmış olan eğitim konularının öğrenilmişlik düzeyini (hazır bulunuşluluk) saptama, bir dersin hedefleri arasından bu dersin belli bir gruba öğretilişi ile ilgili tanımlamaları yapmak.
 6. Her bir öğrenme ünitesi sonunda bu ünitede öğretilmesi planlanmış olan davranışlardan hangilerinin tam olarak öğrenilmiş, hangilerinin tam olarak öğrenilmemiş olduğunun izlenmesi ve neden öğrenilemediğinin ortaya çıkarılması konusunda çalışmaları yürütmek.
 7. Eğitim programlarının belli dönem sonunda, bu dönemlerdeki etkileşimlerin ürünü olarak oluşan, dersin hedefleriyle örtüşen tutarlı öğrenme düzeylerini belirlemek.
 8. Sınavların hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek
 9. Uygulanan her sınav sonunda sınava ilişkin istatistiklerin hazırlanarak sonuçları değerlendirerek rapor etmek, ve bu yolla eğitim programının gözden geçirilmesi için eğitim birimi ile dersin yürütümde görevli konu uzmanı ve/veya öğretim elemanına geri bildirimde bulunmak.
 10. Sınav sonuçları üzerinde analizler yapmak, sınavın güçlük düzeyini belirlemek.
 11. Gerçekleştirilen sınavların kaydını tutmak ve ilgili sınav evraklarını muhafaza etmek.
 12. Gerek görüldüğü taktirde sınavın içeriğine yönelik soru tarzı, soru sayısı, zorluk derecesi ve puanlama gibi kriterleri müfredata ve yapılacak sınavın kapsamına göre eğitim birimi ile dersin yürütümde görevli konu uzmanı ve/veya öğretim elemanına öneride bulunmak.

13. Belirli eğitim programlarında sunulan eğitimlerin hedef davranışlarına yönelik olarak beklenen performansını ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile analiz etmek,

14. Yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalara ilişkin faaliyetleri raporlamak,

15. İdare ile birlikte bu alanda yapılan araştırma rapor, makale, yayın vb. çalışmalara katkı sağlamak.

Aranılan Nitelikler:

1. Üniversitelerin dört yıllık lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren ve/veya Eğitim Fakültelerinin Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları ( Fizik, kimya, matematik, biyoloji vb.) bölümlerinden lisans mezunu olmak,

2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında en az Yüksek Lisans veya Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme uzmanlık düzeyinde eğitim programlarından birinden eğitim almış olmak. Bu eğitimleri ders kredi düzeyinde belgelemek,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle eğitim ve öğretim kurumlarında ölçme ve değerlendirme alanında görev yapmış olmak,

4. Bilgisayar ortamında SPSS vb. istatistiki programlar ile MS Office, Open Office ya da bunlarla uyumlu ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

Bunlara ek olarak, aşağıdaki özelliklere sahip olması tercih sebebidir:

5. Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili konularda makale, rapor, kitap ve benzeri yayınlar hazırlamış olması,

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında, ölçme ve değerlendirme alanında uzmanlık veya danışmanlık yapmış olması,

7. Uzaktan eğitimin ölçme ve değerlendirme çalışmalarında 2 yıllık deneyime sahip olması,

8. Yetişkin eğitimi konusunda deneyimli olması,

 1. İyi derecede İngilizce biliyor olmak (konuşma, yazma, okuma ve anlama) tercih nedenidir.
 2. Benzer projelerde tanımlı pozisyon ve süreçlerde çalışmış olmak tercih sebebidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını,yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçehazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 20.01.2016 tarihinde saat18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, faksla, postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilenprosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Posta Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı,

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Bayındır 1 Sokak No: 13,

Satınalma Birimi Kat 1 Oda No: 104

06430 Sıhhiye, Çankaya, Ankara

Faks: 585 69 27

Elektronik Posta: sagem.satinalma@saglik.gov.tr

Bu konu hakkında aklınızdaki soru işareti varsa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git