Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016
15 Haziran 2016 tarihinde eklendi, 252 kez okundu.
Reklam

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016 , Mersin Üniversitesi özel ve genel şartları olan Hemşire , Sağlık teknikeri ve Büro Sorumlusu ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Aşağıdaki ilanda alımın ayrıntılarını yazmaktadır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 4/B (SÖZLESMELI PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER GİDERLERİ
Hemşire 3 – Fakülte ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memur-
luğu lisans programından mezun olmak. (Lisans)
Özel Bütçe Gelirlerinden Karşıla-
nacaktır.
Sağlık Teknikeri 1 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programları-
nın birinden mezun olmak, (önlisans)– En az 2 yıl üniversite hastanesinde çalışmış olmak
ve bunu belgelendirmek.

– Manyetik Rezonans (MR) görüntülemede en az 2
yıl deneyimli olmak ve belgelendirmek.

Döner Sermaye Gelirlerinden Kar-
şılanacaktır.
Büro Personeli 1 – Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Ça-
lışmalar lisans programlarının birinden mezun ol-
mak. (Lisans)
Döner Sermaye Gelirlerinden Kar-
şılanacaktır.

 

1 – Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2 – Lisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı ve Önlisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3 – İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız) ve istenilen belgeler ile birlikte

* Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne

* Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar (Hemşire için) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 – 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5 – Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 6- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.mersin.edu.tr (http://www.mersin. edu.tr/tumhaberler/1/27) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1 – Başvuru formu 2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 3- Diploma Fotokopisi

4 – Kimlik Fotokopisi

BİLGİ İÇİN Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tel: 0324 241 0085-86

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Tel: 0324 241 00 00 (1064 Dahili)

Not: Ayrıntılı Bilgi için Üniversitemiz Web Sayfasına bakabilirsiniz Ulaşım Adresi: www.mersin.edu.tr

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016 , Aklınıza takılan bir şey olursa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git