İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2016

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2016
25 Mart 2016 tarihinde eklendi, 281 kez okundu.
Reklam

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2016 , İstanbul Üniversitesi 2014-2015 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS3 (B) puan türünden aldığı puanın yüzde yetmişi , yabancı dil seviyesini gösteren sınavlardan aldığı puanın yüzde otuzu iyi derecede ingilizce konuşabilmesi , genel ve özel şartları taşıyan en yüksekten düşüğe doğru  sıralanarak alınacak sayının 10 katı sınav için kabul edilecektir. Ayrıntıları aşağıdaki ilanda inceleyelim…

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de

yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli

İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli

alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan

Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2014 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on

(10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70

sayılacaktır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

 1. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,

fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren

bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu kısımda belirtilen bölüm

mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için

başvurabileceklerdir),

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ

sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)

yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü

maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler

ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli

olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları

kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

 1. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik

hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

 1. Sistem Uzmanı

1.1. Linux Sistem Uzmanı (2 kat)-(Tam zamanlı)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

1.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği

veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ya da bunlar dışında kalan

dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

1.1.2.Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.1.3.Çok sunuculu ortamda (en az 50 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş

sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak,

1.1.4.Farklı teknolojik ortamların birlikte çalıştırılması, mevcut ortamın incelenmesi ve raporlanması

olası problemlerin çözüm önerilerini üretecek yeteneklere sahip olmak,

1.1.5.Red Hat Enterprise Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma

konularında tecrübeli olmak,

1.1.6.Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN)

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.1.7.İkinci, üçüncü katman ve uygulama katmanı güvenlik yazılımları (arptables, iptables, firewalld,

tcp-wrappers, xinetd vs.) konusunda bilgi sahibi olmak,

1.1.8.Red Hat Enterprise Linux üzerinde FreeIPA servisi ile kullanıcı yönetimi ve LDAP protokolü

konularında bilgi sahibi olmak,

1.1.9.Red Hat Enterprise Linux sunucu sistemlerinin gerektiğinde Microsoft Active Directory yapısı ile

entegrasyonunu sağlayabilecek bilgiye sahip olmak,

1.1.10. Depolama sistemleri (storage), mantıksal hacim yönetimi (LVM), RAID, snapshot ve SAN Switch

yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

1.1.11. Manyetik kaset kütüphanesi ve özellikle IBM TS3580 cihazının kurulumu, yapılandırması ve

yedekleme zaman planlamaları konularında tecrübeli olmak,

1.1.12. Red Hat Enterprise Linux üzerinde Bacula yedekleme yazılımı kurulumu, yapılandırılması ve

yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.1.13. Red Hat Enterprise Linux üzerinde GFS2 paylaşımlı dosya sistemi kurulumu ve yönetimi

konusunda bilgi sahibi olmak

1.1.14. En az iki sene veri depolama sistemi yöneticisi ve veri yedekleme yöneticisi olarak çalışmış

olmak,

1.1.15. Red Hat Enterprise Linux sunucu ortamları için kümeli (Cluster) ve yüksek erişilebilir (High

Available) servisler konusunda tecrübeli olmak,

1.1.16. Çekirdek temelli sanallaştırma (KVM) teknolojileri konusuna hakim olmak,

1.1.17. Linux işletim sisteminin ağ yetenekleri konusunda tecrübeli olmak ve gerektiğinde yönlendirici

cihaz ya da anahtarlama cihazı olarak yapılandırma bilgisine sahip olmak,

1.1.18. Sistem yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk programlama (BASH

scripting), PERL, PHP ya da Expect dilleri ile betik yazma konularından en az ikisine hakim olmak,

1.1.19. Red Hat Enterprise Linux sunucu üzerinde Apache-httpd ya da Nginx yazılımlarını kullanarak

paylaşımlı web barındırma hizmetlerini sağlayan ortamların oluşturulması, yapılandırılması, kayıt

takibi ve güvenliğinin sağlanması için yeterli tecrübeye sahip olmak,

1.1.20. Red Hat Enterprise Linux üzerinde RSyslog servisi kullanarak merkezi log ortamının

oluşturulması ve korunması, loglara zaman damgası vurulması ve yasal mevzuatların gösterdiği

şekilde saklanması konusunda bilgiye ve tecrübeye sahip olmak,

1.1.21. Açık anahtar altyapısı (PKI), SSL, TLS, ve bunların farklı protokollerle (http, ftp,smtp, imap, ldap

vs.) entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

1.1.22. PostgreSQL ve MySQL veritabanı sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve kayıt takibi konularında

tecrübeli olmak ve bunların yanında PL/SQL bilgisine sahip olmak,

1.1.23. Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

 İTÜ Linux Akademi (İLA) 1. Seviye Kurs Katılım Sertifikası

 İTÜ Linux Akademi (İLA) 2. Seviye Kurs Katılım Sertifikası

 RHCE (Red Hat Certified Engineer) Setfikası

1.1.24. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir.

 1. Yazılım Uzmanı

2.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kat)-(Tam Zamanlı)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

2.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği

veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.1.2.Oracle Fusion Middleware ürünlerinden en az 3 tanesi ile daha önce proje geliştirmiş olmak

2.1.3.Oracle WebLogic sunucu ortamında kurulum, problem çözme, performans ve log inceleme

konularında bilgi sahibi olmak

2.1.4.Oracle Fusion Middleware ürünlerinin sunucu kurulumları, problem çözme, performans ve log

inceleme konusunda bilgi sahibi olmak

2.1.5.Oracle Universal Content Management ürünü kullanarak, dokümanları güvenli bir şekilde

saklama, dokümanları yetkilendirme konularında deneyimli olmak

2.1.6.Oracle Business Process Management ürünü kullanarak, süreç tasarlama, süreç yetkilendirme

konularında tecrübe sahibi olmak

2.1.7.JAX-WS (Java API for XML Web Services) kullanarak Web Servis üretebiliyor olmak

2.1.8.Oracle Database kurulumu ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak

2.1.9.Oracle Application Development Framework (ADF) üzerinde en az 3 yıllık proje geliştirme

tecrübesine sahip olmak

2.1.10. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf olmak tercih sebebidir

 1. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

 1. a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
 2. b) Özgeçmiş
 3. c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi

halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

 1. d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 2. e) 2014 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş)

kabul edilecektir.),

 1. f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk

kabul edilen sınav sonuç belgesi)

 1. g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
 2. h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki

tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında

lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

 1. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
 2. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
 3. i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e)

maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav

sertifikası vb.)

 1. j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 23.03.2016

Başvuru Bitiş Tarihi : 06.04.2016

Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3

Maslak / İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde

anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle

bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi

başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3

puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş)

olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz

etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre,

yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için

çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın

bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr

ve www.itu.edu.tr sitesinden 12.04.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat

yapılmayacaktır.

 1. SINAV KONULARI
 2. a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi
 3. b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)
 4. c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

ç) Bilgisayar Ağları

 1. d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)
 2. e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar
 3. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş)

puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan

üzrinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı

sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini

belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

 1. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam

edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen

sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak – Temmuz 2016 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.334,03 TL) ’nin aşağıda

belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum,

tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Aklınıza takılan bir soru işareti olursa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git