Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2016

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2016
5 Nisan 2016 tarihinde eklendi, 436 kez okundu.
Reklam

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2016, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bu yıl Uzman Erbaş alımı yapacağını internet sitesinden duyurdu. ayrıntıları gelin beraber inceleyelim..

1. Başvuruların yapılması: 04 Nisan 2016 ila 25 Nisan 2016 arasında
2. Başvuruları kabul edilen adayların duyurulması : 06 Mayıs 2016
Yazılı sınav: 15 Mayıs 2016

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar),
ç. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (8 yıllık ilköğretim mezunları başvuramazlar)
d. TABLO-1’de belirtilen Piyade sınıfına ait kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini bitirmiş veya aranan niteliklerden en az birine sahip olmak,
e. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak ( 04 Nisan 2013 ve sonrası terhis olanlar),
f. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için internette açıklanan eğitime katılış tarihi itibariyle terhis olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) “Uzman erbaş olmaya layıktır” kararı bulunmak,
g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
ğ. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
h. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları (TABLO-3) içinde olmak,
ı. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,
i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak ve taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak,
j. Askeri hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
k. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,
l. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
m. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla başvurabilirler.
n. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış (04 Nisan 2013 tarihinden sonra sözleşmeli erliğe başlayan adaylar başvuramazlar), müteakip sözleşme süreleri içinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak.

NOT 1: (Sözleşmeli erlik yapan adaylar www.tekok.edu.tr adresinde başvuru esnasında askerlik bilgileri kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına sözleşme başlangıç tarihi, “Terhis Tarihi” alanına ise sözleşme bitiş tarihini yazacaktır.)
NOT 2: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Aklınıza takılan bir soru var ise yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git