Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı 2016

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı 2016
10 Haziran 2016 tarihinde eklendi, 513 kez okundu.
Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı 2016 , Diyanet işleri Başkanlığı 4 yıllık dini yüksek öğrenimden mezun olmak , İhtisas Belgesine sahip olmak , Memuriyette adaylığı kalkmış ve İlahiyat alanında doktora yapmış gibi özel ve genel şartları olan 40 Eğitim Görevlisi alımı yapılacaktır. Ayrıntılar aşağıdaki ilanımızda yer almaktadır…

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim merkezlerinde münhal bulunan
aşağıda yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre
naklen (kurum içi) “Eğitim görevlisi” alınacaktır.

KADROLARA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER – Taşra Teşkilatı Eğitim

ÜNVAN – Eğitim Görevlisi

SINIF – D.H.S

DERECE – 1-9

BİRİM – Dini Yüksek İhtisas Merkezleri: 20 kişi, Eğitim Merkezleri: 20 kişi,

TOPLAM: 40

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları
birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek
ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen
müracaat edeceklerdir.
 Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi
müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.
 Yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına adaylardan istenen belgeleri
getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 Adaylar atanmalarına esas olmak üzere eğitim merkezi veya dini yüksek ihtisas
merkezi tercihini başvuru esnasında belirtecek ve sadece biri için başvuru
yapabilecektir.
2. Başvurular 13.06.2016 (saat 08:30)-27.06.2016 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,
3. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
4. İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için doktora mezuniyet belgesi,
Sayfa 2 / 3
5. İhtisas kursunu bitirenler için ihtisas kursunu bitirdiklerine dair belge,
6. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

V- SINAV GİRİŞ BELGESİ

1. Adaylar; sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr)
adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
2. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı ve pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Eğitim görevlisi sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.
2. Adaylar sözlü sınavda;
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
b) Arapça (30 puan),
c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), konularından ayrı ayrı
puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
3. Eğitim görevlisi sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür
Yeterlikleri” ile “Eğitim Görevlisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
4. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.

VII- DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
2. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate
alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de
eşit olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VIII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
Sayfa 3 / 3
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı
sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.

XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Görevlisi Alımı 2016 , Aklınıza takılan bir şey olursa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git