Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016
13 Nisan 2016 tarihinde eklendi, 277 kez okundu.
Reklam

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016 , 4 yıllık üniversitelerin Mimar ve Mimarlık Fakültesinden mezun olmuş belli bir seviyede yabancı dil konuşabilen ve kabul edilen yabancı dil sınavlarından aşağıdaki tablodaki puanları almak şartıyla Mimar alımı yapılacaktır.

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 2 (iki ) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SIRA NO ÜNVANI ADET SINIFI EĞİTİM DURUMU
1 Mimar Mimarlık Bölümü 2 T.H 4 yıllık Fakülte

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi : 20.04.2016 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (http://www.bandirma-bld.gov.tr/ ) yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak,

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

Adayların 11.04.2016 – 15.04.2016 tarihleri arasında saat 17:00′ ye kadar Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)

4- Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden alınabilir)

5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- Adli Sicil Belgesi

7- Özgeçmiş CV

Dursun MİRZA

Bandırma Belediye Başkanı

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 20.04.2016 Çarşamba Saat : 14: 00

Yer: Bandırma Belediyesi Encümen Salonu

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016 Aklınıza takılan bir soru olursa yorum yaparak sizlere yardımcı olabiliriz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git